Help · Periodieke facturen

Voor uw eigen gemak kunt u periodieke facturen toevoegen. Een periodieke factuur is een steeds terugkomende factuur voor dezelfde debiteur. Als uw debiteur over een bepaalde periode steeds dezelfde producten van u afneemt is het omslachtig om daar steeds een nieuwe factuur voor te moeten maken.

Daarom bieden we u de mogelijheid om een factuur telkens weer terug te laten komen. De data die op de factuur vermeld staan worden vanzelfsprekend aangepast op de actuele data.

© 2023 - FactuurAdmin - Webbol