Help · Opdrachten

U krijgt van uw debiteur een opdracht voor het leveren van een product. Voor deze opdrachten bieden wij een toepassing aan. U zet bij het sluiten van een overeenkomst de opdracht in het systeem met alle afspraken van dien. Denkt u hierbij aan een prijsafspraak en/of een datum voor het leveren van het product. Bij het afronden van de opdracht kunt u deze vervolgens eenvoudig factureren aan uw debiteur.

© 2023 - FactuurAdmin - Webbol